ÚČETNICTVÍ A PERSONALISTIKA

Vedení účetnictví představuje další oblast, které se lékař při provozování své praxe nemůže vyhnout, a která představuje v případě, že si ji lékař zajišťuje sám a chce udržovat kontinuitu s novými úpravami, neúměrnou administrativní zátěž. Vzhledem ke složitosti a frekvenci změn českých účetních, daňových a jiných předpisů, které je nutné dodržovat, je naprosto pochopitelné, že většina lékařů odmítá věnovat svůj osobní čas vzdělávání v této oblasti a sledování všech změn. I zde platí, že množství času, které této činnosti věnujete, nevyváží finanční efekt takového "šetření".

Využíváme synergie a zpracováváme jednoduché i podvojné účetnictví pro soukromě pracující lékaře a malá zdravotnická zařízení. Práce v tomto oboru má svá specifika, a naši lidé se na základě dlouholetých zkušeností dobře orientují v problémech, které mohou vyvstat. Podobně je to i vedením personální a mzdové agendy, kterou jsme pro Vás také schopni zajistit.