ŘEŠENÍ PRODEJŮ A NÁKUPŮ PRAXÍ

Chcete prodat nebo koupit praxi? Jde často o životní rozhodnutí, jde o hodně peněz a na jedné straně nechcete prodat pod cenou a na straně druhé nechcete přeplácet nebo kupovat zajíce v pytli. S tím Vám dokážeme pomoci. 

Prodávajícímu jsme schopni doporučit prodejní cenu, zpracovat ocenění firmy či movitého majetku, vyhledat kupce, vést jednání o ceně a dotáhnout smluvní podmínky ke zdárnému konci.

Kupujícímu umíme posoudit relevantnost výše požadované ceny, projít dokumentaci a upozornit na různá hrozící nebezpečí, připravit podklady pro smlouvy a zajistit prodej. Dokážeme také projít databázi potenciálních zájemců o prodej a najít praxi na prodej.

Oběma dokážeme relevantně poradit, probrat s nimi celý záměr prodeje, harmonogram, dokumenty, dotáhnout smlouvy a vyřídit změny na odborech zdravotnictví a zdravotních pojišťovnách.

Dokážeme zajistit prodeje SRO, OSVČ a případně i částí praxí.