ON-LINE SEMINÁŘE

V minulých měsících se nám ozývali lékaři, zda neplánujeme také nějaké online semináře zaměřené na povinnosti vyplývající z kontrol SÚKL. Poukazovali na skutečnost, že semináře, které se občas nabízí, se drží obvykle na povrchu problému, řeší zpravidla jen léčiva a na zdravotnické prostředky, které jsou tematicky mnohem složitější, většinou ani nedojde.

Rozhodli jsme se proto vyslyšet tyto žádosti a zorganizovat semináře, které budou určeny pro menší skupiny zájemců tak, abychom umožnili i konstruktivní diskusi a dali dostatečný prostor dotazům. Naše semináře jsou určeny pro skupiny 5-8 osob na platformě GoogleMeet. Přihlášení je jednoduché, obdržíte odkaz, na který kliknete a připojíte se. Na semináře se můžete přihlásit prostřednictvím formuláře níže. Následně Vás bude kontaktovat naše kolegyně, která dohodne den a čas tak, aby vyhovoval celé skupině. Cena seminářů je jednotná 1.500,- Kč (vč. DPH) na osobu a hradí se předem na základě faktury.

Semináře je možné absolvovat i individuálně, cena pak je stanovena dohodou podle počtu účastníků. Lze rovněž domluvit semináře s lektorem přímo u Vás. Účast na seminářích je pro klienty našeho programu KOMPLEX zcela zdarma. 

Témata našich seminářů pro nadcházející období vycházejí z problematiky, které je našimi klienty nejčastěji poptávána a jsou určeny výhradně pro zdravotnická zařízení:

1. Zkušenosti z proběhnuvších kontrol SÚKL, na co se zaměřit

Seminář vycházející z mnohaleté praxe našich pracovníků a z výsledků kontrol SÚKL u našich klientů. Není zaměřen na předčítání pasáží ze zákona o zdravotnických prostředcích, jedná se o skutečné závěry a postřehy z praxe, vycházející z komunikace s inspektory SÚKL a lékaři a sestrami na pracovištích. Seminář vede Mgr. Martina Kotásková.

2. Prodeje a nákupy lékařských praxí, jak na to

Seminář vede Ing. Ivan Frömmer, který se již více než 10 let zabývá problematikou prodejů praxí právnických i fyzických osob. Provede Vás přípravou prodeje od A do Z, od stanovení ceny, přes právní problematiku, až po následné činnosti po prodeji.

3. Nakládání s léčivy na zdravotnických pracovištích podle požadavků SÚKL

Seminář je zaměřen na standardní operační postupy pro nakládání s léčivy, na vedení evidencí, správné skladování, rozdělení kompetencí a odpovědností při nakládání s léčivými přípravky, kontroly SÚKL, odpadové hospodářství a vše ostatní spojené s používáním léčiv na pracovišti. Seminář vedou Mgr. Kotásková a Ing. Frömmer.

4. Nakládání se zdravotnickými prostředky podle požadavků SÚKL

Víte, že zdravotnickým prostředkem je stejně tak náplast, jako dezinfekce nebo tlakoměr, a pod označení zdravotnický prostředek spadá i EKG, sono, CT nebo zubní souprava? Zdravotnické prostředky představují velmi nesourodou skupinu a zorientovat se v tom, jaké požadavky je třeba naplnit není snadné. Seminář reaguje na nový zákon o zdravotnických prostředcích a bude se věnovat správnému vedení evidence a přístrojové dokumentace, údržbě, PBTK a metrologickým kontrolám, skladování a omezením při používání. Jde o nejucelenější informaci ke zdravotnickým prostředkům, jakou můžete v ČR touto formou získat. Seminář vedou Mgr. Kotásková a Ing. Frömmer.

5. Základní povinnosti poskytovatele zdravotních služeb - průřez tím, co byste měli vědět

Povinnosti poskytovatele přehledně - legislativa, SÚKL, hygiena, nakládání s nebezpečnými odpady, GDPR apod. Ucelená informace, kterou takto komplexně v ČR dosud nebylo možno získat. Seminář vedou Mgr. Kotásková a Ing. Frömmer.

6. Nové povinnosti poskytovatele pro nakládání s odpady ze zdravotní péče

Seminář se týká nových a poměrně zásadních změn v nakládání s odpady ze zdravotní péče dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů. Tyto informace zatím zdravotnickým zařízením nikdo uceleně neposkytuje, na semináři se můžete dovědět jednak co se mění a jak to zásadně ovlivňuje Vaše povinnosti a také o specifikách našeho jednání s MZČR, MŽP ČR, krajskými úřady a KHS ve věci těchto novinek.

           Přihlašovací formulář: