NAŠI LIDÉ, DŮLEŽITÉ KONTAKTY


Ing. Ivan Frömmer - ředitel

Jako správný ředitel ví vše, nicméně Vám může pomoci především s agendou týkající se převodů, prodejů či koupí praxí, transformací praxí na s.r.o. a oceňováním.

tel. č. +420 775679982, e-mail: ivan.frommer@gmail.com


Mgr. Martina Kotásková - výkonná ředitelka

Kromě běžných provozních záležitostí ve firmě pro Vás řeší agendu spojenou s oblastí ochrany osobních údajů (GDPR) a ví úplně nejvíc o problematice SÚKL (léčiv i zdravotnických prostředků).

tel. č. +420 777 879 314, e-mail: kotaskova.admedica@gmail.com


Tomáš Pultr - obchodní ředitel

Pokud máte dotazy k našim produktům, obracejte se na Tomáše, rád se s Vámi setká na osobní schůzce. Jeho doménou je obchodní činnost, zajišťuje kontakt s novými klienty i kontakt s partnery a dodavateli.

tel. č. +420 775192462, e-mail: pultr.admedica@gmail.com


Lucie Lotková - manažer provozu

Lucka, kromě vedení kanceláře, pro Vás řeší veškerou agendu spojenou s prodeji praxí nebo s transformací Vaší společnosti na s.r.o. a zajišťuje komunikaci se zdravotními pojišťovnami včetně převodů smluv. Pokud máte zájem o prodej či koupi praxe, i s tímto Vám ráda pomůže.

tel. č.: +420 605 234 042, e-mail: lotkova.admedica@gmail.com


Renáta Morcinková - asistentka

Pokud si potřebujete domluvit nebo přesunout termín schůzky, máte zájem o některý z našich produktů nebo potřebujete řešit cokoliv urgentně, obracejte se na Renátu, která Vaši záležitost buď vyřeší, nebo předá dál. 

tel. č.: +420 734 763 336, e-mail: sekretariat.admedica@gmail.com


Bc. Pavla Gnidová - odborný referent

Všechno, co souvisí s oblastí KHS, ať už to jsou provozní řády, dezinfekční řády nebo pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, pro Vás zajišťuje Pavla. Řeší i kategorizace prací a s tím spojenou agendu. Ví všechno o odpadech. Můžete se na ni obracet také s dotazy z oblasti ochrany osobních údajů a GDPR.

tel. č.: +420 605 234 043, e-mail: gnidova.admedica@gmail.com


Mgr. Alan Ptak - auditor, školitel BOZP a PO

S Alanem se v ordinacích setkáváte často, protože pro Vás zajišťuje školení a činnosti v oblasti BOZP, PO a GDPR,  a také provádění auditů. Na něho můžete také směrovat dotazy na jednotlivé služby a produkty naší společnosti.

tel. č.: +420 734 399 171, e-mail: ptak.admedica@gmail.com


Bc. Lucie Rybková - odborný referent

Lucka se teď věnuje provozním řádům a kompletaci šanonů, na přechodnou dobu je teď v kanceláři spíše nepravidelně. Pokud byste však měli něco k řešení přímo s ní, zastihnete ji na telefonu nebo mailu.
tel. č.: +420 739 430 953, e-mail: rybkova.admedica@gmail.com


Bc. Lucie Müllerová - odborný referent

Lucie se u nás profiluje jako odbornice na činnosti spojené se SÚKL, zabývá se léčivy a vším, co se točí kolem zdravotnických prostředků. Rovněž se zabývá problematikou hospodaření s odpady ve zdravotnických zařízeních z pohledu hygieny a SÚKL.

tel. č.: +420 736 294 334, e-mail: mullerova.admedica@gmail.com


Bc. Ivana Panáková - odborný referent

Ivana má nyní na starost celou agendu aktualizací provozních řádů ve vztahu k novému zákonu o odpadech. Vzhledem k tomu, že do konce roku musíme aktualizovat stovky provozních řádů, rozhodně se nenudí, protože k tomu patří i komunikace s klienty, KHS a dalšími institucemi. Potřebujete-li vědět něco o aktualizacích, ozvěte se přímo jí.

tel. č.: +420 605 234 041, e-mail: panakova.admedica@gmail.com


Libuše Branná - odborný referent, školitel

Libuše se u zpracovává a vyhodnocuje výsledky auditů, potkáte se s ní také na pracovištích, protože je také aktivně provádí. Kromě toho se věnuje i školením a edukaci.

tel. č.: +420 737 676 376, e-mail: branna.admedica@gmail.com