Dále jsme pro Vás schopni zajistit většinu služeb, které dodáváme v rámci služby KOMPLEX i jednotlivě:

  • ZPRACOVÁNÍ PROVOZNÍHO ŘÁDU včetně zajištění rozhodnutí o schválení PŘ místně příslušným územním pracovištěm KHS
  • ZPRACOVÁNÍ DEZINFEKČNÍHO ŘÁDU
  • KATEGORIZACE PRACÍ A PRACOVIŠŤ § 37 zákona č. č. 258/2000 Sb.
  • PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A SMĚSMI - vypracování pravidel a jejich projednání s místně příslušným pracovištěm KHS
  • ŘÍZENÁ DOKUMENTACE PRO SÚKL (standardní operační postupy) - audit stavu nakládání s LP a ZP na pracovišti, zpracování řízené dokumentace, doporučení k nakládání s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na pracovišti
  • DOKUMENTACE O ZAČLENĚNÍ DO KATEGORIE POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ dle § 4 zák. č. 133/1985 Sb.
  • INTERNÍ AUDIT dle §47 zák. č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a věstníku MZ ČR č. 16/2015
  • Revize spotřebičů a přenosného elektrického zařízení ČSN 33 1600 ed. 2