Iniciativa Chraňme svoje lékaře!

Přátelé, 

tak jako asi v naší zemi všichni, i my jsme přemýšleli jak pomoci našemu zdravotnictví, resp. hlavně našim lékařům. Situaci nemocnic řeší MZČR a kraje, ale máme pocit, že v běhu událostí a řešení roušek, respirátorů, plicních ventilátorů a lůžkových kapacit, se lékaři v prvním sledu a vlastně všichni lékaři v terénu dostali trochu na okraj zájmu.  Nehodláme v žádném případě kritizovat postupy odpovědných orgánů, protože se nacházíme ve zcela mimořádné situaci, a chápeme, že lůžkové kapacity budou v jistém okamžiku klíčové, naopak, rádi bychom podali pomocnou ruku, protože si myslíme, že ostatní nemoci si nedaly pauzu a mnoho z nás bude dříve nebo později potřebovat pomoc svého lékaře v terénu - praktika, ambulantního specialisty nebo zubního lékaře.

V minulých dnech jsme spolupracovali na zajištění ochranných obličejových štítů (přesně takových, jaké se používají ve školních laboratořích, a protože jsme zaznamenali velmi kladný ohlas, napadlo nás, že bychom zájemcům z řad lékařů v terénu zkusili v tomto směru pomoci. Pomůcky jsme zajistili ve spolupráci se vzdělávacími institucemi, kde nyní leží ladem. 


A tak jsme se rozhodli spustit plošně celorepublikovou akci "Chraňme svoje lékaře!", která je primárně cílena na lékaře v terénu. Premisou je, že málokoho napadne, že 2, 4 nebo 6 kusů štítů, které nyní leží v laboratořích bez využití, by mohlo někoho vytrhnout. Jenže, máme-li ve městě např. šest škol, můžeme vybavit ochrannými prostředky 6-12 ordinací, což rozhodně není málo. A to nepočítáme s technickými školami, kde může být takových štítů mnohem více.

Věc spočívá v tom, že oslovujeme lékaře, a v případě jejich zájmu hledáme cesty, jak zapůjčit ochranné štíty ze škol všech stupňů v širším okolí a distribujeme je k lékařům, vždy alespoň po dvou kusech do jedné ordinace. Akci koordinujeme telefonicky, sbíráme požadavky lékařů a nabídky škol a snažíme se pomůcky transferovat na místa, kde budou nejvíce potřebné.

Co bychom potřebovali od Vás: 

1. Pokud jste lékař, tak aktuálně chceme znát zpětnou vazbu, jestli byste měl o zapůjčení zájem,

2. Pokud jste učitel, ředitel školy, tak bychom uvítali pokud byste byli ochotni štíty z laboratoří zapůjčit (smlouvu o zápůjčce připravíme, štíty budou po ukončení stavu nouze vráceny řádně dezinfekčně ošetřeny),

3. Pokud chcete pomoci, tak hledáme lokální koordinátory, kteří dle dispozic našich operátorů budou schopni rozvézt štíty lékařům do ordinací.

4. Pokud máte nabídku jakékoliv jiné pomoci pro lékaře v terénu (šijete roušky, mícháte dezinfekce, ...), jsme schopni ji k nim dostat a rádi s Vámi vše zkonzultujeme.

Chcete-li tedy pomoci, ozvěte se nám na telefonní čísla:

- lékaři požadavky na tel. 734 763 336 (p. Czepczorová) 

- školy nabídky na tel. 605 234 043 (p. Gnidová)

- koordinátoři nabídky na tel. 605 234 041 (p. Heiderová)

- nabídky jiné pomoci na tel. 775 192 462 (p. Pultr)

Můžete s námi rovněž komunikovat mailem na adrese stopcorona.admedica@gmail.com