Pozor - zpřísňuje se legislativa  pro nakládání s odpady

Tlak Ministerstva zdravotnictví na výrazně přísnější úpravu nakládání s odpady ze zdravotní péče v loňském roce vyústil ve schválení Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, Vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a Vyhlášky č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Naše klienty jsme již o zcela zásadních změnách a nových požadavcích informovali, pokud potřebujete přepracovat provozní řád, zajistit školení zaměstnanců o odpadech nebo připravit informaci pro pacienty o odpadech z domácí péče, obracejte se na nás přímo (zde). Pokud máte zájem o úplnější a širší informaci o nových povinnostech, doporučujeme zúčastnit se online semináře (více zde).


.

.

.

.

.

.

Novinka: On-line semináře na témata, která  Vás zajímají!

V minulých měsících se nám ozývali lékaři, zda neplánujeme také nějaké online semináře zaměřené na povinnosti vyplývající z kontrol SÚKL. Poukazovali na skutečnost, že semináře, které se občas nabízí, se drží obvykle na povrchu problému, řeší zpravidla jen léčiva a na zdravotnické prostředky, které jsou tematicky mnohem složitější, většinou ani nedojde. Rozhodli jsme se proto vyslyšet tyto žádosti a zorganizovat semináře, které budou určeny pro menší skupiny zájemců tak, abychom umožnili i konstruktivní diskusi a dali dostatečný prostor dotazům. (o tématech a organizaci čtěte více zde)


U nás již testujeme!

Vážení klienti, s ohledem na Vaše zdraví, jakož i zdraví našich zaměstnanců, jsme začali s testováním již od počátku února, tedy měsíc před opatřením vlády. Veškerá školení i audity se snažíme řešit distančně, ale pokud raději komunikujete napřímo, nebráníme se tomu a pravidelným testováním jsme tomu vyšli naproti, i když vzhledem k počtu zaměstnanců nespadáme pod vládní opatření.Je SRO stále výhodný způsob prodeje?

Před 8 až 10 lety začala lékařská veřejnost masivně převádět své praxe na právnické osoby. Hlavním důvodem bylo zjednodušení procesu prodeje. Platí to ještě dnes? Je výhodnější prodávat praxi fyzické nebo právnické osoby? 

Na tyto a další otázky naleznete odpovědi v našem článku. (více zde)Při koronakrizi jsme pomohli více než 300 ordinacím!

Náš tým díky obrovskému pracovnímu nasazení vybavil vybranými chybějícími ochrannými prostředky více než 300 ordinací. Šlo o ochranné štíty, brýle, roušky, rukavice, dezinfekce a speciální polomasky s respirátory. Do akce CHRAŇME SVOJE LÉKAŘE! se zapojilo 17 škol, ČVUT v Praze a naším partnerem se stala i přepravní služba Zaslat.cz... (více zde)Informace o provozu v "době koronavirové"

Vážení přátelé, i my se snažíme reagovat na vzniklou situaci a hledáme cesty, jak i za současných podmínek dodržet, co jsme Vám slíbili. Žádné naplánované schůzky nerušíme, nicméně v rámci ochrany zdraví Vašeho i našich kolegů přecházíme na komunikaci formou neosobní interakce. (více zde)

ZAKLÁDÁM/KUPUJI PRAXI

Zakládáte nebo kupujete praxi. Stojíte tak před závažným, mnohdy životním, rozhodnutím. To, co se chystáte udělat, ovlivní patrně Váš život a život Vaší rodiny na hezkou řádku let. Když nyní něco zanedbáte, ať už z nepozornosti či neznalosti, může to mít dalekosáhlé následky. O tom bychom Vám z praxe mohli vyprávět historky celé hodiny.

Potřebujete posoudit, zda nekupujete zajíce v pytli? Některé praxe mohou mít i své "kostlivce ve skříni". Posoudíme ekonomiku, stav, připravíme nebo opřipomínkujeme smlouvy a vyřídíme veškeré náležitosti spojené s prodejem nebo založením praxe. A samozřejmě pomůžeme s rozjezdem.

PROVOZUJI PRAXI

Plná čekárna pacientů, nekončící boj se zdravotními pojišťovnami, úřady, kontrolami hygieny, SÚKLu, Finanční správy, Inspektorátu práce, SÚJB a dalších institucí, ÚZIS, mzdy, daně, GDPR, bezpečnostně technické kontroly, revize, BTK zdravotnických prostředků, proškolování zaměstnanců, sledování zdravotní způsobilosti...atd.

My Vám nabízíme možnost klidného spaní při vědomí, že máte vše splněno, procesy v ambulanci nastaveny tak, aby vyhovovaly platné legislativě a dokumenty v pořádku a na místě, kde je vždy bez potíží najdete. Budeme Vašimi partnery při provozu prosperující zdravotnické praxe. Najdete u nás odpovědi na většinu otázek a navrhneme řešení problémů. A co více, budeme se na něm aktivně podílet.

KONČÍM/PRODÁVÁM PRAXI

Rozhodli jste se, že už toho máte za ty roky dost a je čas skončit nebo předat praxi někomu mladšímu? Pro mnoho lékařů je to složité a dlouho zvažované rozhodnutí. Ale pokud jste se již rozhodli a vyřešili otázku, zda praxi prodat nebo jen ukončit, pak Vás čeká ještě řada dalších činností.

Při prodeji na Vás čeká řada úskalí. Pohlídáme, abyste neprodali pod cenou, abyste nepodepsali nevýhodnou smlouvu nebo o praxi nepřišli. Vyhledáme potenciálního zájemce, oceníme, připravíme smlouvy, vypořádáme majetkové záležitosti, vyřídíme změny na pojišťovnách, odboru zdravotnictví apod.

KOMPLEX

vlajková loď našich služeb

Naprosto unikátní služba pro zdravotnická zařízení. Představuje komplexní řešení udržování předpisové základny v ambulanci, plnou klientskou podporu a ochranu před kontrolami ze strany SÚKL, protiepidemiologického oddělení KHS, oddělení hygieny práce KHS, Státního úřadu inspekce práce, Státního požárního dozoru, Českého metrologického institutu, odboru zdravotnictví Krajského úřadu nebo magistrátu.

Pokrývá nastavení provozu ambulance tak, aby odpovídal aktuální legislativě a předpisové základně. Jde o průběžnou činnost s plným zapojením klienta. 

JEDNOTLIVÉ SLUŽBY

PROVOZNÍ A DEZINFEKČNÍ ŘÁDY

KATEGORIZACE PRACÍ A PRACOVIŠŤ

PRAVIDLA PRO NAKLÁDÁNÍ S NCHLaS

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE PRO SÚKL

INTERNÍ AUDIT

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PROVEDENÍ REVIZÍ